Kaja Rozdestvenski on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli (Tallinna Ülikool) inglise keele ja kirjanduse erialal, inglise keele õpetaja kvalifikatsiooniga.

Kõrvalkvalifikatsiooni soome ja rootsi keele alal, omandas ta erinevate institutsioonide, sealhulgas Svenska Institutet, koolitus- ja koostööprogramme läbides ning praktilise töö käigus.

Tänaseks on ta koostöös mitmete keelekeskustega tegutsenud täiskasvanute keeleõpetajana üle 20 aasta. Pedagoogilise tegevuse paaril algaastal töötas osaajaliselt üldhariduskooli keskkooli astme inglise keele õpetajana.

Teise kõrgharidusena lõpetas Audentese Ülikooli (eraülikool Eestis, Tallinnas, nüüdseks ühinenud Tallinna Tehnikaülikooliga) rahvusvahelise ärijuhtimise erialal. Sellele järgnevalt töötas 5 aastat õppejõuna, osaajalise lektorina Tallinna Tehnikakõrgkoolis, lugedes turunduse ja juhtimise loenguid nii eesti kui inglise keeles.

Samuti on ta teinud keskkooli majandusaluste valikaine lühikursuseid nii eesti kui inglise keeles ning koostöös konverentsikorraldajaga raamatupidamise inglise keele seminare täiskasvanutele. Humanitaarfiloloogilisi ja ärijuhtimise kompetentse kombineerides, on ta koostanud erinevaid Business English ja Business Administration õppekavu ning kursusi.

Olles töötanud ka koolituse korraldajana, on korraldanud ja osalenud täiskasvanute koolitaja-andragoogi täienduskursustel. Käesolevas täienduskoolitusasutuses töötab täistööajaga töölepingu alusel alates 2006. aastast.

Klientide arvu suurenedes, sõlmitakse partner-õpetajatega võlaõiguslik töövõtuleping – nõutav on võõrkeele õpetaja kvalifikatsioon ning täiskasvanute koolitaja kogemus.